Får man vara lite politiskt här eller blir det twitter då? Yttepytte politisk tänkte jag bara.

Eller - kanske inte då...

Sign in to participate in the conversation
Smolnet Camp

This is camp.smolnet.org, a Mastodon instance for the smol internet of friends.