Follow

tänk om man ba kunde få sova i ett par 100 år kanske 500

@AD0RI i would sleep 500 years and i would sleep 500 more
(förlåt för att det här händer i mitt huvud när jag ser siffran 500)

Sign in to participate in the conversation
Smolnet Camp

This is camp.smolnet.org, a Mastodon instance for the smol internet of friends.